smartshell solid timber - Номер 1 в студени климатични условия

smartshell solid timber е първата сертифицирана дървена конструкция от този тип.

Д-р Инж. Бенджамин Крик (Prof. Dr. Ing. Benjamin Krick) оценява конструкцията като много проста, което я прави слабо податлива на грешки и в същото време изключително ефективна. Идеята за проста връзка с външната обвивка и променливата дебелина на изолацията позволява създаването на конструкция без термомост. Свързването на прозорците, чиито дограми също са част от конструкцията на стената, както и херметичната ѝ цялост позволява допълнителни икономии по отношение на потреблението на енергия.

„Опаковка” на сградата

За основа на конструкцията се използва бетонна плоча, която е изолирана с XPS. Стените на сградата са от дървена конструкция с минерална изолация. Фасадата е от измазани дървени плоскости. Покривната конструкция е изградена по същия принцип, като от външната страна е хидроизолирана

Прозорец

Сертифицирането беше извършено с прозореца smartwinsolar, прозорец от клас phA. Състои се от тройно остъкление запълнено с аргон, Swisspacer Ultimate18 мм и PU вторично уплътнение. Специална характеристика на smartwin solar е, че челото на прозореца е част от дограма.

Концепция за херметичност

 Херметичността на стените и тавана се осигурява от дървени плоскости. Херметичността на дървените плоскости с прозорците и другите компоненти се осъществява с помощта на лепящи ленти за херметичност.